Přijďte si odpočinout a nabrat síly
do krásného prostředí Lázní Evženie v Klášterci nad Ohří

Městský pramen

Přírodní slabě mineralizovaná voda hydrogenuhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny metakřemičité, hypotonická, studená. Pramen se nachází v lázeňském parku na levém břehu řeky Ohře v hloubce 90 m, vydatnost 20 litrů za minutu. Případná sedimentace je přírodním jevem a není na závadu jakosti stolní vody.

Chemické složení

Kationty:
 • Lithium Li+ 2,453 mg/l
 • Sodík Na+ 705,0 mg/l
 • Draslík K+ 70,34 mg/l
 • Hořčík Mg+ 50,21 mg/l
 • Vápník Ca+ 63,79 mg/l
 • Železo Fe+ 4,538 mg/l
 • Součet kationtů 899,7 mg/l


Anionty:

 • Fluorid F- 2,87 mg/l
 • Chlorid Cl- 21,85 mg/l
 • Síran SO2- 22,53 mg/l
 • Hydrogenuhličitan HCO3- 2386,0 mg/l
 • Součet aniontů 2436,0 mg/l
Nedisociované součásti:
 • Kyselina křemičitá H2SiO3 82,42 mg/l
 • Celkový součet 3419,0 mg/l


Plynné složky:

 • Volný oxid uhličitý CO2 3039,0 mg/l
 • Volný sirovodík H2S 0 mg/l


Fyzikální vlastnosti:

 • Teplota vody 11,9 °C
 • Elektrická vodivost 2,86 mS/cm

Městský pramenStudená, perlící se, osvěžující přírodní minerální voda je vhodná k dlouhodobému pití jako stolní voda. Její složení umožňuje tuto minerální vodu zařadit z hlediska léčivých účinků mezi pramen Evženie a Klášterecký pramen. Zvláště vhodná je při pravidelném pití u žaludečních obtíží, podpůrné léčbě cukrovky, prevenci vzniku močových kamenů a léčení zánětlivých onemocnění vývodných cest močových.

Městský pramen je pro svůj vysoký obsah volného oxidu uhličitého z hlediska balneologického vhodný pro zevní balneaci v podobě plných a částečných uhličitých koupelí, plynových uhličitých koupelí a podkožních plynových injekcí. Vedle srdečně-cévních onemocnění může být pro své chemické složení a mírně zvýšenou radioaktivitu tato minerální voda využita k léčbě degenerativních onemocnění pohybového ústrojí a arteriální hypertenze.