Přijďte si odpočinout a nabrat síly
do krásného prostředí Lázní Evženie v Klášterci nad Ohří

Klášterecký pramen

Přírodní slabě mineralizovaná voda hydrogenuhličitano-sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny metakřemičité, hypotonická, studená. Pramen se nachází v lázeňském parku v hloubce 120 m, vydatnost 7-9 litrů za minutu. Případná sedimentace je přírodním jevem a není na závadu jakosti stolní vody.

Chemické složení

Kationty:
 • Lithium Li+ 1,547 mg/l
 • Sodík Na+ 463,9 mg/l
 • Draslík K+ 52,54 mg/l
 • Hořčík Mg+ 38,25 mg/l
 • Vápník Ca+ 57,26 mg/l
 • Železo Fe+ 1,716 mg/l
 • Součet kationtů 618,157 mg/l


Anionty:

 • Fluorid F- 2,68 mg/l
 • Chlorid Cl- 25,51 mg/l
 • Síran SO2- 59,91 mg/l
 • Hydrogenuhličitan HCO3- 1574,00 mg/l
 • Součet aniontů 1678,10 mg/l
Nedisociované součásti:
 • Kyselina křemičitá H2SiO3 - 68,03 mg/l
 • Celkový součet 2363,00 mg/l


Plynné složky:

 • Volný oxid uhličitý CO2 2363 mg/l
 • Volný sirovodík H2S 0 mg/l


Fyzikální vlastnosti:

 • Teplota vody 10,2 °C
 • Elektrická vodivost 2,15 mS/cm
 • pH 6,04

Klášterecký pramenStudená, perlící se, osvěžující přírodní minerální voda je mimořádně vhodná k dlouhodobému pití jako stolní voda. Zvláště vhodná je při pravidelném pití u žaludečních obtíží. U diabetiků zabraňuje vzniku acidózy a zvyšuje účinnost působení insulinu a ukládání glykogenu.

Pravidelné pití vede ke snižování hladiny kyseliny močové v krevním séru, zvyšování její rozpustnosti a vylučování močí. Je vhodná k prevenci močových kamenů. Neutralizací kyselého prostředí příznivě ovlivňuje léčení zánětlivých onemocnění vývodných cest močových.